Gezondheidszorg op Texel

Op Texel wordt gestreefd naar een zo`n breed mogelijk aanbod van medische zorg.

Op deze pagina`s vindt u allerlei gezondheidsinformatie op het gebied van: huisartsen, thuiszorg, ambulance, dialyse …

Eerstelijnszorg is zorg waar u zonder verwijzing en op eigen initiatief naartoe kunt stappen. Bijvoorbeeld de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of verloskundige.

U vindt bij de Thuiszorgwinkel een ruim assortiment van kwaliteitsartikelen en hulpmiddelen. U kunt hulpmiddelen aanschaffen, maar ook voor korte of langere tijd lenen of huren.

Heeft u speciale zorg  nodig zoals dialyse of de trombosedienst, ook op Texel vindt u deze faciliteiten.