Accommodaties op Texel

Als u een beperking heeft is optimale toegankelijkheid een absolute voorwaarde. Gebrekkige informatie en de vrees ergens niet terecht te kunnen, zal u de moed ontnemen om vrijetijdsactiviteiten te ondernemen.

Welke informatie vindt u precies?

De geboden informatie geeft ‘de situatie’ omtrent de toegankelijkheid weer. Met behulp van deze informatie kunt u zelf bepalen of de locatie van uw keuze voorzieningen biedt, die aansluiten op uw specifieke behoeften.

Niet iedereen met een lichamelijke beperking stelt der mate hoge eisen dat slechts ITS gekeurde accommodaties geschikt zijn. Wij hebben er daarom voor gekozen om een inventarisatie te maken van het reeds aanwezige aanbod en geven aan wat u op locatie kunt verwachten aan faciliteiten.

Het kan dus zijn dat een accommodatie vermeld op deze website niet voldoet aan uw persoonlijke eisen, maar wel voor tal van andere mensen met een beperking.

Alle ondernemers staan open voor het ontvangst van mensen met een beperking en zijn bereid waar mogelijk aan uw persoonlijke wensen te voldoen. Heeft u extra wensen of behoefte aan een extra voorzieningen als bijvoorbeeld douche krukje, geef dit dan aan bij de te bezoeken locatie.